KINH DOANH / ĐẦU TƯ

Mô hình tạo lập thị trường

Trong thế giới thị trường tài chính, một người chơi quan trọng thường hoạt động ở hậu trường, có ảnh hưởng đáng kể đến động lực giao dịch. Những người chơi này được gọi là nhà tạo lập thị trường và hành động của họ có thể tạo ra các mô hình cụ thể mà …

Mô hình tạo lập thị trường Read More »

Giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày – Chiến lược giao dịch nào phù hợp với người giao dịch bán thời gian?

Bạn có phải là người làm công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ sáng và bối rối không biết chiến lược giao dịch nào là tối ưu cho mình? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn trong vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét chi tiết về cả chiến lược giao dịch …

Giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày – Chiến lược giao dịch nào phù hợp với người giao dịch bán thời gian? Read More »

Giao dịch lướt sóng và giao dịch xoay vòng – Tìm phong cách giao dịch ngoại hối của bạn

Với lời hứa hấp dẫn về sự sôi động của thị trường và cơ hội tài chính, giao dịch ngoại hối thu hút mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, các phong cách giao dịch khác nhau mang lại những đặc điểm riêng biệt và tiềm năng nhận được phần thưởng tài …

Giao dịch lướt sóng và giao dịch xoay vòng – Tìm phong cách giao dịch ngoại hối của bạn Read More »