October 2021

Ngày Quốc Tế Chuông Cửa 2024 Là Ngày Nào?

  Tên Tiếng Anh: National Doorbell Day Ngày Chuông cửa Quốc gia được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, để ghi nhận tiếng chuông còi, tiếng chuông, giai điệu giai điệu, v.v. vẫy gọi chúng tôi bất cứ khi nào có khách đến mở cửa. Khi lũ trẻ đến để lừa hoặc […]

Ngày Quốc Tế Chuông Cửa 2024 Là Ngày Nào? Read More »